23 listopada 2023

Wyróżniający się w nauce uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie Martyna Knych z klasy IV Technikum Ekonomicznego oraz Hubert Rybczyński z klasy IV Liceum Ogólnokształcącego odebrali 22 listopada w Bydgoszczy prestiżowe stypendia Prezesa Rady Ministrów.

 

Gala odbyła się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało podczas uroczystości w Bydgoszczy 121 osób, w całym województwie kujawsko-pomorskim aż 239 uczniów było beneficjentami takiego stypendium. Dyplomy wyróżniającym się uczniom wręczyli Radosław Kempinski, wicewojewoda kujawsko-pomorski i Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

W tym uroczystym wydarzeniu naszym uczniom towarzyszyli Dyrektor Szkoły pan Zbigniew Grzechowski oraz Wicedyrektor Szkoły pan Szymon Bernaciak.

 

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE