12 kwietnia 2018

Sukces Bartosza Zbieranka w prestiżowym konkursie

 

10 kwietnia 2018 r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia Marta Malczewska z klasy II b oraz Bartosz Zbieranek z klasy III a z Zespołu Szkół w Mogilnie brali udział w XVIII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Organizatorem konkursu na poziomie regionalnym była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Wiodący cel konkursu to popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział blisko 40 uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodach: fryzjer, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, stolarz, sprzedawca, ślusarz. W pierwszej kolejności uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań. W dalszej części wyłoniono sześcioro uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów z testu.  Odpowiadali oni na pytania ustnie przed Komisją Konkursową.

W wyniku zmagań konkursowych Bartosz Zbieranek zakwalifikował się do ścisłego finału, w którym zajął TRZECIE MIEJSCE. W ubiegłorocznej edycji konkursu Bartosz także zajął trzecie miejsce, potwierdzając tym samym swoją ogromną wiedzę z zakresu BHP i prawa pracy. Wiedza ta z pewnością przyda się każdemu nie tylko w życiu zawodowym, ale i codziennym.

Opiekunem merytorycznym uczniów był kierownik szkolenia praktycznego Pan Marcin Buzała.

 

 

Sukces Bartosza Zbieranka w prestiżowym konkursie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE