17 kwietnia 2018
 

Sukces Michała Narożniaka!

 

 

Michał Narożniak, uczeń klasy III D liceum o nachyleniu filologiczno-prawnym z Zespołu Szkół w Mogilnie, uzyskał tytuł finalisty XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

 

Podczas finałowego konkursu, który odbył się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, Michał zmierzył się z napisaniem pracy dotyczącej indywidualnego stylu języka wykształconego przez wybranych pisarzy. Komisja, po ocenie rozważań Michała, przyznała mu tytuł finalisty, jednocześnie plasując go w gronie najlepszych uczniów w Polsce.

Michał dzięki swojemu wynikowi uzyskał zwolnienie z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. We wcześniejszych etapach uczeń omawiał zagadnienie orientalizmu w literaturze polskiej na przestrzeni wieków oraz poruszał problem komizmu i jego funkcji.

Michał do olimpiady przygotowywał się z polonistką panią Katarzyną Barczak.

 

Sukces Michała Narożniaka!

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE