SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Sukces Michała Narożniaka!
 

Sukces Michała Narożniaka!

 

 

Michał Narożniak, uczeń klasy III D liceum o nachyleniu filologiczno-prawnym z Zespołu Szkół w Mogilnie, uzyskał tytuł finalisty XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

 

Podczas finałowego konkursu, który odbył się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, Michał zmierzył się z napisaniem pracy dotyczącej indywidualnego stylu języka wykształconego przez wybranych pisarzy. Komisja, po ocenie rozważań Michała, przyznała mu tytuł finalisty, jednocześnie plasując go w gronie najlepszych uczniów w Polsce.

Michał dzięki swojemu wynikowi uzyskał zwolnienie z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. We wcześniejszych etapach uczeń omawiał zagadnienie orientalizmu w literaturze polskiej na przestrzeni wieków oraz poruszał problem komizmu i jego funkcji.

Michał do olimpiady przygotowywał się z polonistką panią Katarzyną Barczak.

 

17 kwietnia 2018