SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Sukces uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie
Sukces uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie
 
NAJLEPSZE ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – XV edycja
 
 
 
8 lutego 2020 rozpoczęła się XV edycja konkursu NAJLEPSZE ZAJĘCIAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Reprezentacja Zespołu Szkół w Mogilnie awansowała do kolejnego etapu zmagań konkursowych.
 
Event powstał z inicjatywy studentów z całej Polski  aktywnie realizujących się w ramach Studenckiego Forum Business Centre Club.  Celem konkursu jest kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych.
 
Zespół Szkół w Mogilnie w konkursowych rozgrywkach reprezentował team uczniów z Liceum Ogólnokształcącego (o nachyleniu Business English) w składzie:  Jakub Chudyk, Nikole Galus oraz  Monika Piętka. Zadaniem uczestników była analiza konkretnej sytuacjiz życia firmy rozpoczynającej działalność gospodarczą (analiza  case study). Uczniowie musieli zaplanować proces zarządzania marketingowego, opierając się na koncepcji marketingu-mix, a także zaproponować najkorzystniejsze źródło finansowania działalności dla firmy świadczącej usługi e-learningowe. 
 
Decyzją kapituły konkursu reprezentacja Zespołu Szkół w Mogilnie jako jednaz dziesięciu drużyn w regionie awansowała do kolejnego etapu. Miał się on odbywać 20 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ale ze względu na zaistniałą sytuację najpewniej zostanie przeprowadzony on-line.
 
Udział w tego typu inicjatywach umożliwia uczniom praktyczne wykorzystanie zdobytej na lekcjach przedsiębiorczości wiedzy oraz sprawdzenie swoich umiejętności w konkretnych sytuacjach biznesowych.
 
Takie konkursy pokazują, że najistotniejsza jest pomysłowość i kreatywność, które wsparte podstawowymi narzędziami, a także modelami ekonomicznymi prowadzą do najcenniejszych rozwiązań.
 
Opiekunem merytorycznym uczniów jest pani Edyta Kończal.
16 marca 2020