20 grudnia 2020
Sukces w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”
 
 
 
Kinga Światlak z klasy II TER oraz Bartosz Kaźmierczak z klasy IV TE będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie w etapie okręgowym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.
 
Zespół Szkół w Mogilnie w roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny przystąpił do projektu „Kultura bezpieczeństwa”. Program realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.
 
W ramach tego programu uczniowie klasy I TE, II TER, II TEG, III TE, IV TE oraz II a LOG przystąpili do konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Etap szkolny, który w okresie nauki zdalnej etap odbył się online, najlepiej napisali Kinga Światlak z klasy II TER oraz Bartosz Kaźmierczak z klasy IV TE. Wyróżnieni uczniowie będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie w etapie okręgowym konkursu, który odbędzie się 21 stycznia 2021 roku.
 
 Opiekunami merytorycznymi uczniów oraz osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu w szkole są pani Edyta Kończal oraz pan Marcin Wietrzykowski.

 

Sukces w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE