01 marca 2021

 

Sukcesy literackie uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie
 
Troje uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie zostało laureatami konkursu pt.: „Życie po koronawirusie” zorganizowanego przez Biuro Poselskie Posła Krzysztofa Gawkowskiego.
Uczniowie mieli za zadanie napisać esej, w którym przedstawiali swoją wizję świata
po pandemii. Konkurs był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego oraz powiatów świeckiego, nakielskiego, sępoleńskiego, mogileńskiego, tucholskiego i żnińskiego. Do biura organizatora
wpłynęło osiemdziesiąt prac. Jury za najlepszy i najbardziej oryginalny uznało esej Dominiki Tarnowskiej uczennicy kl. 1 b LO z Zespołu Szkół w Mogilnie. Dominika opisała rzeczywistość z perspektywy osoby dorosłej, która wraca wspomnieniami do czasu lockdownu, ale przede wszystkim skupia się na przybliżeniu odbiorcy barwnej i optymistycznej wizji świata już po zwalczeniu koronawirusa. Kreatywność uczennicy została doceniona i Dominika zajęła pierwsze miejsce w konkursie.
Piąte miejsce wywalczył Hubert Rybczyński, uczeń kl. 1 b LO, który przedstawił wnikliwą analizę nowej rzeczywistości i tego, jak Covid-19 wpłynie nie tylko na nasze zachowania, relacje z innymi, ale także na gospodarkę czy środowisko. Hubert wyróżnił kilka grup ludzi, a obraz ich przyszłego życia ściśle powiązał ze stosunkiem do pandemii i sytuacją,
w jakiej znaleźli się podczas lockdownu. Zwrócił także uwagę na konieczność wyciągnięcia wniosków z aktualnych wydarzeń.
Na szóstym miejscu uplasowała się Natalia Kłosińska, uczennica kl. 1 b LO. Natalia w swojej pracy odwołała się do prognoz ekspertów, a następnie ustosunkowała się do nich i
opisała własną wizję przyszłości. Zwróciła uwagę, że choć przewidywania nie są optymistyczne, koronawirus może zmienić wiele rzeczy na lepsze. Ważne jest to, abyśmy
cieszyli się ze spotkań z bliskimi, dbali o zdrowie swoje i innych oraz uczyli się czerpać radość z życia.
Opiekę merytoryczną nad pracami uczniów sprawowała pani Kinga Gąska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Mogilnie.
Sukcesy literackie uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE