19 czerwca 2024

18 czerwca 2024 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu Business English uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy (Inspektoratem w Bydgoszczy) oraz Urzędem Skarbowym w Mogilnie.

 

Młodzież zdobyła wiedzę w zakresie form i legalności zatrudnienia, a także podejmowania działalności gospodarczej. Uczniom towarzyszyły nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: pani Magdalena Kopeć-Bernaciak, pani Anna Mozgowiec oraz pani Edyta Kończal.

 

Szkolenie dotyczące form zatrudnienia

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE