29 marca 2023

28 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się szkolna gala, podczas której wręczono listy gratulacyjne stypendystom programów stypendialnych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza, Prymus Pomorza i Kujaw oraz Humaniści na start. W tej uroczystości udział wzięli Wicestarosta Mogileński pan Jerzy Łaganowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświatowego pan Mariusz Pisuła, Koordynator Zespołu ds. Polityki Edukacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Nadolny, Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski, Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Marcin Buzała oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie odpowiedzialny za kształcenie zawodowe pan Marcin Wietrzykowski.

 

Prowadzący uroczystość Jagoda Jarlaczyk oraz Hubert Rybczyński przywitali zaproszonych gości oraz stypendystów słowami: „Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”. Następnie wyróżnieni uczniowie otrzymali listy gratulacyjne z rąk zaproszonych gości. Grono stypendystów Prymusów Zawodu tworzą: Agata Antkowiak, Witold Czerniak, Natalia Domachowska, Bartosz Dudziński, Dominik Gołata, Marta Grodzka, Kamil Grześkowiak, Mikołaj Iwasiów, Wojciech Kasprowicz, Martyna Knych, Natalia Kowalska, Filip Krzyżaniak, Sandra Kubiak, Agata Lewandowska, Oliwia Lidmann, Natalia Marciniak, Marta Pawłowska, Łukasz Porowski, Martyna Smyl, Małgorzata Socha, Zofia Stablewska, Julia Stachowiak, Adrian Staszak, Mikołaj Wietrzykowski, Kacper Wojciechowski, Maciej Wojciechowski, Konrad Zakęś, Anna Falkowska, Amelia Lewandowska, Piotr Lewandowski i Jakub Pazderski.

 

Wśród uczniów naszej szkoły mamy również stypendystę projektu Prymus Pomorza i Kujaw. Celem tego programu stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Stypendium to otrzymuje Jan Wędzikowski, uczeń pierwszej klasy Technikum Informatycznego, który również odebrał list gratulacyjny.

 

Gratulacje odebrały także Joanna Kobielska i Maja Wiśniewska – stypendystki programu Humaniści na start. Jest to trzeci program stypendialny Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy wyróżniają się osiągnięciami w przedmiotach humanistycznych.

 

Podczas uroczystości swoje talenty wokalne zaprezentowały Nicola Czerwińska, Sara Skorupińska i Jagoda Kujawa. Z kolei za oprawę techniczną odpowiedzialni byli uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego Kuba Burzyński i Wojciech Wilak.

 

Szkolna Gala Stypendystów

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE