03 stycznia 2023

Szkolni humaniści z marszałkowskim wsparciem

 

 

Uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie Maja Wiśniewska z kl. 2 d LO oraz Joanna Kobielska z kl. 3 a LO otrzymały stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”.

W ramach programu stypendialnego „Humaniści na start!” o wsparcie mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Celem programu stypendialnego jest poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zapewnienie im wysokiego standardu zindywidualizowanego nauczania oraz zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów.

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 406 uczniów z regionu. Wśród stypendystów jest 83 uczniów szkół podstawowych oraz 323 licealistów. Z powiatu mogileńskiego wsparcie otrzymały dwie uczennice: Maja Wiśniewska oraz Joanna Kobielska z Zespołu Szkół w Mogilnie.

Jak podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

 

 

Szkolni humaniści z marszałkowskim wsparciem

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE