02 kwietnia 2019

Szkolny Konkurs Ortograficzny

 

28 marca w Zespole Szkół w Mogilnie miało miejsce podsumowanie Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Najlepsze okazały się Wiktoria Szalaty, Julia Ciuper i Roksana Owsińska z kl. 1 a liceum ogólnokształcącego.

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny to przedsięwzięcie, które nauczyciele języka polskiego organizują specjalnie dla młodzieży z klas pierwszych. Składa się z dwóch etapów, a jego celem jest wyłonienie uczniów, przed którymi ortografia nie ma tajemnic.

 

Eliminacje klasowe zostały przeprowadzone 19 lutego. Po sprawdzeniu wszystkich prac jury zadecydowało o zakwalifikowaniu do drugiego etapu 18 uczniów.

 

Finał Szkolnego Konkursu Ortograficznego odbył się 18 marca. Przedstawiciele poszczególnych klas, którzy popełnili najmniej błędów w dyktandzie przeprowadzonym podczas pierwszego etapu, przystąpili do kolejnych ortograficznych zmagań.

 

28 marca odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Szalaty, drugie Julia Ciuper, a trzecie Roksana Owsińska.

 

Konkurs ma na celu propagować zasady poprawnej pisowni, sprawdzać stopień przyswojenia przez młodzież zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w praktyce. Jest także jednym z etapów przygotowania uczniów do udziału w konkursie powiatowym.

 

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE