20 czerwca 2024

20 czerwca 2024 r. odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Ortograficznego. W tegorocznych zmaganiach najlepsi okazali się Julia Lorczak z kl. 1 a LO, Amelia Śmigiel z kl. 1 b LO i Kacper Perzyna z kl. 1 c LO.

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny tradycyjnie organizowany jest przez nauczycieli języka polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie dla młodzieży z klas pierwszych. Ma na celu propagować zasady poprawnej pisowni, sprawdzać stopień przyswojenia zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w praktyce. Składa się z dwóch etapów.

 

W kwietniu na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum przeprowadzono eliminacje klasowe. Po sprawdzeniu dyktand poloniści wyłonili osoby, które zrobiły najmniej błędów i tym samym zostały wytypowane do reprezentowania swoich klas podczas drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowało się do niego 29 uczniów.

 

Finał Szkolnego Konkursu Ortograficznego odbył się 10 czerwca, natomiast podsumowanie konkursu miało miejsce 20 czerwca. Pierwsze miejsce zdobyła Julia Lorczak z kl. 1 a LO, drugie – Amelia Śmigiel z kl. 1 b LO, a trzecie Kacper Perzyna z kl. 1 c LO. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE