14 stycznia 2022
13 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas pierwszych. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Piotr Perzyna, pani Małgorzata Łaganowska, pan Leszek Maciejewski i pani Kinga Gąska.
 
Celem konkursu było nie tylko doskonalenie umiejętności recytatorskich i interpretacyjnych, ale także popularyzacja poezji oraz zwrócenie uwagi na piękne wartości, które można odnaleźć w utworach lirycznych.
 
Jury, oceniając występy uczestników, brało pod uwagę: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, prawidłową artykulację, dykcję i emisję głosu, odpowiednią interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
 
Jury przyznało I miejsce Arkadiuszowi Zabłockiemu z kl. I TI, II miejsce Wiktorowi Radzikowskiemu z kl. I d LO, III miejsce Tinie Skowron z kl. I c LO, a wyróżnienie Jagodzie Jarlaczyk z kl. I a LO.
 
Ponadto na scenie zaprezentowali się: Katarzyna Pryka i Wiktoria Lasecka z kl. I a LO, Maja Wiśniewska i Daniel Siech z kl. I d LO oraz Norbert Maćkowiak z kl. I c LO. Konkurs prowadziły Marika Dziurzyńska i Maja Witkowska z kl. I d LO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE