SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

 Szkolny Tydzień Kariery

 Szkolny Tydzień Kariery

 

W dniach od 15.10.2018 roku do 19.10.2018 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Szkolny Tydzień Kariery. Projekt ten skierowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy za parę miesięcy będą podejmować decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Spotkania z przedstawicielami instytucji i firm z otoczenia gospodarczego mają pomóc uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie w podjęciu właściwego wyboru.

 

Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkołę odwiedzili pracownicy PWSZ z Gniezna - pani mgr inż. Adrianna Rokosik, która poprowadziła warsztaty z marketingu. Spotkanie to uświadomiło uczniom, jak ważna jest wiara we własne siły i możliwości. Z kolei pan mgr inż. Łukasz Muciok, przeprowadził warsztaty z logistyki transportu. Przybliżył młodzieży specyfikę zawodu logistyk oraz zaprezentował możliwości pracy po tym kierunku. Uczniowie liceum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych pt. „Różne formy nadmanganianu potasu”, które prowadził pan mgr inż. Karol Ciesielski  oraz pan mgr inż. Marcin Kuźlak.

Jak co roku odbyły się również spotkania z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Renatą Gaurą i panią Donatą Piekarczyk. Klasy maturalne miały okazję zapoznać się z ofertami pracy, a także możliwościami dostosowania ich do własnych predyspozycji zawodowych. Zorganizowane zostały również  warsztaty z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pt. „Bądź architektem swojego szczęścia”, które poprowadziły pani Anna Dudek i pani Wiesława Janaszek. Młodzież dowiedziała się, jak planować swoje działania, by osiągnąć sukces zawodowy. Uczniowie spotkali się także z doradcami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Torunia panią Anitą Boniek i panią Alicją Heller, które przybliżyły Projekt Eures. Maturzyści dowiedzieli się między innymi o  zasadach funkcjonowania europejskiego rynku pracy. Podczas spotkania z panią Patrycją Koralewska i panem Pawłem Andrzejczakiem z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie zapoznała się z różnymi formami wsparcia i pomocy dla przyszłych pracowników. 

Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkoła gościła również przedstawicieli różnych przedsiębiorstw. Z zaproszenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy byli odpowiedzialni za organizację tego przedsięwzięcia, skorzystał między innymi  pan  Robert Kasner, który reprezentował spółkę Investgrand Sp.z o.o. z Inowrocławia. Przedstawił on wykład na temat „Energii odnawialnych”. Młodzież miała również okazję wysłuchać wykładu na temat ścieżki kariery pana Waldemara Krzewiny, prezesa Banku Spółdzielczego w Kruszwicy. Uczniowie technikum drogowego spotkali się z wiceprezesem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. panem Michałem Niemytem. O swojej ścieżce kariery opowiedział również  trener personalny pan Jurand Lisiecki. Uczniowie spotkali się także z panią  Beatą Kryszak, kierownikiem działu kadrowo-płacowego firmy Sanplast. Pod kierunkiem przedstawiciela tej firmy uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod tytułem „Rekrutacja do firm w praktyce”.

Podczas ostatniego dnia gościliśmy pana Krystiana Szczęsnego, który opowiedział o swojej ścieżce kariery w firmie Zbych-Pol& Mobet sp. z o.o. z Mogilna. Z kolei przedstawicielki Banku Millenium pani Daria Łagiewka oraz pani Marta Konieczka przedstawiły wykład pt.: „Moje pieniądze muszą pracować”.

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy jest konieczne, ponieważ przypadkowość podejmowanych decyzji i kształcenie w kierunkach, do których młodzi ludzie nie mają predyspozycji, nie jest pożądaną sytuacją. Zdecydowanie korzystniejsze jest przygotowanie młodzieży do budowania swojej ścieżki kariery poprzez odkrywanie predyspozycji, zainteresowań, możliwości intelektualnych i zdrowotnych, oraz poznanie realiów rynku pracy i zawodów przyszłościowych – dodaje pani Małgorzata Konieczka, nauczyciel przedmiotów zawodowych współodpowiedzialna za organizację Szkolnego Tygodnia Kariery.

 

23 października 2018