23 października 2018

 Szkolny Tydzień Kariery

 

W dniach od 15.10.2018 roku do 19.10.2018 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Szkolny Tydzień Kariery. Projekt ten skierowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy za parę miesięcy będą podejmować decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Spotkania z przedstawicielami instytucji i firm z otoczenia gospodarczego mają pomóc uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie w podjęciu właściwego wyboru.

 

Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkołę odwiedzili pracownicy PWSZ z Gniezna - pani mgr inż. Adrianna Rokosik, która poprowadziła warsztaty z marketingu. Spotkanie to uświadomiło uczniom, jak ważna jest wiara we własne siły i możliwości. Z kolei pan mgr inż. Łukasz Muciok, przeprowadził warsztaty z logistyki transportu. Przybliżył młodzieży specyfikę zawodu logistyk oraz zaprezentował możliwości pracy po tym kierunku. Uczniowie liceum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych pt. „Różne formy nadmanganianu potasu”, które prowadził pan mgr inż. Karol Ciesielski  oraz pan mgr inż. Marcin Kuźlak.

Jak co roku odbyły się również spotkania z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Renatą Gaurą i panią Donatą Piekarczyk. Klasy maturalne miały okazję zapoznać się z ofertami pracy, a także możliwościami dostosowania ich do własnych predyspozycji zawodowych. Zorganizowane zostały również  warsztaty z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pt. „Bądź architektem swojego szczęścia”, które poprowadziły pani Anna Dudek i pani Wiesława Janaszek. Młodzież dowiedziała się, jak planować swoje działania, by osiągnąć sukces zawodowy. Uczniowie spotkali się także z doradcami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Torunia panią Anitą Boniek i panią Alicją Heller, które przybliżyły Projekt Eures. Maturzyści dowiedzieli się między innymi o  zasadach funkcjonowania europejskiego rynku pracy. Podczas spotkania z panią Patrycją Koralewska i panem Pawłem Andrzejczakiem z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie zapoznała się z różnymi formami wsparcia i pomocy dla przyszłych pracowników. 

Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkoła gościła również przedstawicieli różnych przedsiębiorstw. Z zaproszenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy byli odpowiedzialni za organizację tego przedsięwzięcia, skorzystał między innymi  pan  Robert Kasner, który reprezentował spółkę Investgrand Sp.z o.o. z Inowrocławia. Przedstawił on wykład na temat „Energii odnawialnych”. Młodzież miała również okazję wysłuchać wykładu na temat ścieżki kariery pana Waldemara Krzewiny, prezesa Banku Spółdzielczego w Kruszwicy. Uczniowie technikum drogowego spotkali się z wiceprezesem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. panem Michałem Niemytem. O swojej ścieżce kariery opowiedział również  trener personalny pan Jurand Lisiecki. Uczniowie spotkali się także z panią  Beatą Kryszak, kierownikiem działu kadrowo-płacowego firmy Sanplast. Pod kierunkiem przedstawiciela tej firmy uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod tytułem „Rekrutacja do firm w praktyce”.

Podczas ostatniego dnia gościliśmy pana Krystiana Szczęsnego, który opowiedział o swojej ścieżce kariery w firmie Zbych-Pol& Mobet sp. z o.o. z Mogilna. Z kolei przedstawicielki Banku Millenium pani Daria Łagiewka oraz pani Marta Konieczka przedstawiły wykład pt.: „Moje pieniądze muszą pracować”.

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy jest konieczne, ponieważ przypadkowość podejmowanych decyzji i kształcenie w kierunkach, do których młodzi ludzie nie mają predyspozycji, nie jest pożądaną sytuacją. Zdecydowanie korzystniejsze jest przygotowanie młodzieży do budowania swojej ścieżki kariery poprzez odkrywanie predyspozycji, zainteresowań, możliwości intelektualnych i zdrowotnych, oraz poznanie realiów rynku pracy i zawodów przyszłościowych – dodaje pani Małgorzata Konieczka, nauczyciel przedmiotów zawodowych współodpowiedzialna za organizację Szkolnego Tygodnia Kariery.

 

 Szkolny Tydzień Kariery

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE