04 listopada 2019

Szkolny Tydzień Kariery

W dniach od 21 do 25 października 2019 roku w Zespole Szkół w Mogilnie zorganizowany został Szkolny Tydzień Kariery. Przedsięwzięcie wpisuje się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli ogólnokrajową akcję, której celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Za hasło tegorocznej edycji wydarzenia obrano słowa Pasja, profesja, powołanie. Uczniom klas programowo najwyższych zaproponowano szereg intersujących spotkań i warsztatów, które z pewnością ułatwią wybór przyszłej ścieżki zawodowej.

Pierwszego dnia Zespół Szkół w Mogilnie gościł pana pułkownika doktora Krzysztofa Danielewicza (który przedstawił uczniom etapy kariery zawodowej w służbach mundurowych w kraju i za granicą) oraz pana Dominika Nowakowskiego (który omówił ścieżkę kariery zawodowej w branży informatycznej a także przeprowadził warsztaty z programowania dla uczniów technikum informatycznego). Podczas pierwszego dnia nasza młodzież spotkała się również z panią Justyną Kotolińską z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, która przygotowała warsztat pt.: Wprowadzenie do planowania kariery zawodowej.

Drugiego dnia Szkolnego Tygodnia Kariery młodzież brała udział w warsztatach prowadzonych przez dr Joannę Modrzyńską ze Szkoły Dobrych Manier z Torunia, która omówiła zasady budowania profesjonalnego wizerunku w relacjach biznesowych. Ponadto uczniowie klas programowo najwyższych uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez ks. Radosława Kaźmierskiego, dyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, który wraz z klerykami przybliżył uczniom istotę człowieczeństwa, rolę powołania w życiu człowieka i wyborach, przed jakimi stają młodzi ludzie.

W trzecim dniu Szkolnego Tygodnia Kariery młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie spotkała się z panem Łukaszem Rogalskim dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie oraz panem Jarosławem Nowakiem, który przedstawił m.in. ścieżkę kariery oraz zasady funkcjonowania firmy opartej na networkingu. Uczniowie brali także udział w warsztatach Akademii Umiejętności Eurocash, które prowadziła pani Iwona Abramowicz. Następnym wydarzeniem było spotkanie z pośrednikami pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie. Pani Patrycja Koralewska oraz pan Leszek Bernaciak omówili zasady funkcjonowania rynku pracy, a także formy wsparcia adresowane do bezrobotnych i pracodawców.

Czwarty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery poświęcony był spotkaniom z trenerem personalnym panem Jurandem Lisieckim oraz dietetykiem panią Marleną Krasicką. Przekazali oni młodzieży sporą dawkę wiedzy i umiejętności na temat tego, jak można łączyć prowadzenie działalności gospodarczej ze swoją pasją oraz prozdrowotnym stylem życia. Ponadto uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach z przedstawicielami Banku Millennium.

Piątego dnia uczniowie spotkali się z panem Krystianem Szczęsnym – członkiem zarządu firmy Zbych-Pol&Mobet oraz panem Rafałem Śmiłowskim – właścicielem firmy w3m.pl, którzy zaprezentowali uczniom kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Bydgoszczy, który przybliżył temat europejskiego rynku pracy i zagranicznych ofert pracy. Ponadto uczniowie brali udział w warsztatach przygotowanych przez przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Gniezna.

Niewątpliwie Szkolny Tydzień Kariery przybliżył uczniom różnorodne formy kształtowania ścieżki kariery a także uzmysłowił młodzieży ogromną rolę innowacyjności, kreatywności i wytrwałości w dążeniu do obranych celów.

 

Szkolny Tydzień Kariery

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE