26 stycznia 2018

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie Srebrną Szkołą 2018

 

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie ponownie zajęło wysokie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 i tym samym uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Przewodniczący Kapituły Rankingu profesor Jan Łaszczyk zauważa, że: W Rankingu Perspektyw wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła.

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie zajęło 11. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i uplasowało się na 133.miejscu w kraju. To duży sukces będący wynikiem codziennej pracy uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Jest nie tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim motywacją do dalszych działań.

Technika ocenia się, biorąc pod uwagę następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Coroczne uzyskiwanie wysokich wyników w tych czterech obszarach przez Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie cieszy i pokazuje ogrom zaangażowania społeczności szkolnej w proces dydaktyczno-wychowawczy.

 

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie Srebrną Szkołą 2018

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE