13 kwietnia 2023

W środę 12 kwietnia na cmentarzu w Mogilnie odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę zbrodni katyńskiej. W gronie licznych delegacji z całego powiatu obecni byli uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie – klasa I c LO i II d LO z opiekunami.

 

Podczas uroczystości wszyscy zgromadzeni wysłuchali rysu historycznego, okolicznościowych rozważań poetyckich i krótkich wystąpień reprezentantów władz samorządowych. Odczytany został również specjalnie wystosowany list rocznicowy Prezesa Rady Ministrów skierowany do mieszkańców ziemi mogileńskiej.

 

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przez przybyłe poczty i delegacje oraz wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

 

Uczcili pamięć o zbrodni katyńskiej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE