23 listopada 2018

Uhonorowanie pracodawców

W dniu 22 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się spotkanie, którego celem było uhonorowanie pracodawców szczególnie zaangażowanych w działania wspierające edukację zawodową uczniów i rozwój placówki w zmieniających się warunkach rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Krystian Szczęsny – wiceprezes firmy Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o., Pan Marek Czarnecki – właściciel Zakładu Ślusarskiego Pro-Met, Panowie Przemysław Jankowiak i Adam Przybylski – właściciele spółki INSTEL, pan Włodzimierz Zieliński – właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego w Mogilnie, pan Rafał Śmiłowski – właściciel Pracowni Reklamy W3M. Z ramienia szkoły obecni byli Pan Dyrektor Zbigniew Grzechowski, Pani wicedyrektor Lidia Wegner, Pan Marcin Buzała – kierownik szkolenia praktycznego i Pan Marcin Wietrzykowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych odpowiedzialny za kontakty z pracodawcami.

W podziękowaniu za wieloletnie działania na rzecz zwiększania kompetencji zawodowych uczniów i prace w zakresie modernizacji infrastruktury szkoły pracodawcy otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły okolicznościowe grawertony.

Uhonorowane firmy prowadzą działalność w różnych branżach gospodarki.

Przedmiotem działalności firmy Zbych – Pol & Mobet Sp. z o.o. jest produkcja prefabrykatów betonowych, produkcja i sprzedaż betonu towarowego, a także świadczenie usług transportowych międzynarodowych i krajowych.

Zakład Ślusarski Pro-Met produkuje wyroby metalowe, a także zajmuje się naprawą części maszyn i urządzeń. Oferuje usługi w zakresie obróbki skrawaniem, spawania w osłonach, gięcia rur i blach, szlifowania, wiercenia, gwintowania.

Firma INSTEL s.c – oferuje usługi z zakresu kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, instalacji p.poż i automatyki przemysłowej.

Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Zieliński oferuje usługi budowlane i remontowe.

Pracownia Reklamy W3M to firma zorientowana na kompleksową obsługę klientów z okolic Mogilna. W ramach prowadzonej działalności tworzy produkty promocyjno-reklamowe z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku oraz potrzeb klientów.

 

 

Uhonorowanie pracodawców

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE