10 listopada 2023

Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2023 roku

 

8 listopada 2023 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, podczas której Zespół Szkół
w Mogilnie został uhonorowany za udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

 

W ubiegłym roku szkolnym aż siedmioro nauczycieli Zespołu Szkół w Mogilnie przeprowadziło cykl zajęć dotyczących przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. Byli to: Marcin Buzała, Małgorzata Konieczka, Edyta Kończal, Marek Kwiatkowski, Anna Mozgowiec, Karolina Przybylska i Marcin Wietrzykowski.

 

Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy realizowane we współpracy z nauczycielami szkół ponadpodstawowych niewątpliwie będą bardzo przydatne dla młodzieży, która za chwilę wkroczy na rynek pracy.

 

Naszą szkołę podczas Gali reprezentowały nauczycielki przedmiotów zawodowych panie Edyta Kończal oraz Karolina Przybylska.

 

 

 

https://bydgoszcz.pip.gov.pl/aktualnosci/uroczysta-gala-podsumowujaca-dzialalnosc-prewencyjna-okregowego-inspektoratu-pracy-w-bydgoszczy-w-2023-roku-2

 

 

Uroczysta Gala

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE