07 września 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4. września w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się uroczyste rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 8:00 w kościele farnym została odprawiona msza święta. O godzinie 9:15 zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w apelu na boisku szkolnym.

Uroczystość prowadziła Dominika Maciejewska uczennica kl. 3 d LO, zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie. Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne i uczniów. Szczególnie ciepło została przywitana młodzież, która w tym roku rozpoczyna swoją edukację w Zespole Szkół w Mogilnie, ich wychowawcy oraz nowi nauczyciele. Przemówienie wygłosił pan Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu Mogileńskiego.

Tradycyjnie przedstawiciele klas pierwszych brali udział w ślubowaniu. Po skończonym apelu odbyły się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami. Nowi uczniowie mogli zapoznać się z budynkiem szkoły i rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń.

Naukę w Zespole Szkół w Mogilnie rozpoczęły następujące klasy: I a LO (nachylenie biologiczno-chemiczne i trenersko-instruktorskie z elementami zarządzania sportem) – wychowawca pan Marcin Jaśkiewicz, I b LO (nachylenie psychologiczne i politechniczne) – wychowawca pani Małgorzata Król, I c LO (nachylenie filologiczno-prawne i Business English) – wychowawca pani Aleksandra Hurysz, I TI/TD (Technikum Informatyczne i Technikum Drogowe) – wychowawca pani Marzena Zastawna, I TI/TE (Technikum Informatyczne i Technikum Ekonomiczne) – wychowawca pani Małgorzata Łaganowska, I a Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pani Renata Lepsza i I b Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pan Norbert Adamczak.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE