05 września 2018
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 
3. września w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się uroczyste rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. O godzinie 8:00 w kościele farnym została odprawiona msza święta. O godzinie 9:15 zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli
w apelu.
 
    Uroczystość prowadził Filip Turek uczeń kl. 2 a LO, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie. Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne i uczniów. Szczególnie ciepło została przywitana młodzież, która w tym roku rozpoczyna swoją edukację w Zespole Szkół w Mogilnie, ich wychowawcy oraz nowi nauczyciele. Przemówienie wygłosił pan Mirosław Leszczyński.
     Tradycyjnie przedstawiciele klas pierwszych brali udział w ślubowaniu. Po skończonym apelu odbyły się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami. Nowi uczniowie mogli zapoznać się z budynkiem szkoły i rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń.
 
     Naukę w Zespole Szkół w Mogilnie rozpoczęły następujące klasy: I a LO (nachylenie politechniczne i biologiczno-chemiczne) – wychowawca pani Róża Górska-Rybakiewicz, I b LO (nachylenie psychologiczne i trenersko-instruktorskie) – wychowawca pani Kinga Gąska, I c LO (nachylenie filologiczno-prawne i Business English) – wychowawca pan Marcin Hurysz, I TE/TBD (Technikum Ekonomiczne i Technikum Budowy Dróg) – wychowawca pan Krystian Guzik, I TI (Technikum Informatyczne) – wychowawca pan Rafał Wegner, I TI/TOR (Technikum Informatyczne i Technikum Organizacji Reklamy) – wychowawca pan Marek Kwiatkowski, I a Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pan Adam Krasicki i I b Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pan Marcin Buzała.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE