02 września 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Mogilnie

 

2. września o godzinie 8:00 w kościele farnym została odprawiona msza święta, a o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ulicy Dworcowej 9 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W tym roku naukę w Zespole Szkół w Mogilnie naukę rozpoczyna aż osiemnaście klas pierwszych.

Uroczystość prowadził Filip Turek uczeń kl. 3 a LO, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie. Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne i uczniów. Wicestarosta Mogileński pan Marian Mikołajczak wygłosił przemówienie adresowane do młodzieży i grona pedagogicznego. Życzył wszystkim szczęśliwego, dobrego roku szkolnego.

Szczególnie ciepło została przywitana młodzież, która w tym dniu rozpoczęła swoją edukację w Zespole Szkół w Mogilnie, ich wychowawcy oraz nowi nauczyciele. Ważnym elementem apelu był udział klas pierwszych w ślubowaniu. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach w salach lekcyjnych z wychowawcami. Nowi uczniowie dodatkowo zostali zapoznani z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w szkole.

W tym roku naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole pierwszego stopnia podjęli zarówno absolwenci gimnazjów, jak i szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum utworzono następujące klasy: I AG LO – wychowawca pan Piotr Perzyna, I BG LO – wychowawca pani Anna Praczyk, I CG LO – wychowawca pani Agata Winkiel, I DG LO – wychowawca pani Joanna Wieczorkowska, I TE/TBD – wychowawca pan Marcin Wietrzykowski, I TI – wychowawca pan Artur Czarnecki, I TR – wychowawca pani Dorota Kostyra, I AGim BSIS – wychowawca pan Stanisław Mikos, I BGim BSIS – wychowawca pani Małgorzata Jaszcz.

Natomiast uczniowie kończący szkołę podstawową będą uczyć się w klasach: I AP LO – wychowawca pani Magdalena Wietrzykowska, I BP LO – wychowawca pani Magdalena Jabłońska-Kowalska, I CP LO – wychowawca pani Joanna Głowska-Dybicz, I DP LO – wychowawca pani Karolina Kozicka, I TBD – wychowawca pani Karolina Przybylska, I TER – wychowawca pani Edyta Kończal, I TI – wychowawca pani Ewelina Zych, I AP BSIS – wychowawca pan Kazimierz Łaganowski oraz I BP BSIS – wychowawca pani Katarzyna Brauer.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE