02 września 2022

1 września 2022r. w budynku przy ul. Dworcowej 9 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. W murach szkoły powitano czternaście klas pierwszych.

 

Uczniowie klas 2., 3. i 4. Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w apelu, który rozpoczął się o g. 8.00. Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów. Uroczystość uświetniła obecność Starosty Mogileńskiego pana Tomasza Krzesińskiego oraz radnych Powiatu panów Wojciecha Barana i Jacka Kraśnego.

 

Dyrektor Zespołu Szkół przedstawił nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej placówce: panią Małgorzatę Danielewicz – nauczycielkę chemii, panią Marię Kalembę-Meller – nauczycielkę biologii i matematyki, pana Wojciecha Pilachowskiego – nauczyciela języka niemieckiego, panią Ewelinę Szymanderę – nauczycielkę matematyki, księdza Michała Szalatego – nauczyciela religii, panią Julitę Szoszorek – nauczycielkę religii, panią Kamillę Knitter – nauczycielkę języka polskiego, panią Annę Szczepankiewicz – nauczycielkę przedmiotów zawodowych geodezyjnych, panią Monikę Gorgoń – nauczycielkę wychowania fizycznego, pania Aleksandrę Tylińską – nauczycielkę historii i panią Annę Sosnowską – nauczycielkę biologii.

 

Natomiast uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystym apelu o g. 10.00. Są to: klasa 1 a LO – wychowawca pan Piotr Perzyna, klasa 1 b LO – wychowawca pani Joanna Wieczorkowska, klasa 1 c LO – wychowawca pan Szymon Bernaciak, klasa 1 d LO – wychowawca pan Adam Krasicki, klasa 1 e LO – wychowawca pani Lidia Wegner, 1 TIA – pan Marcin Król, 1 TIB wychowawca pan Rafał Wegner, klasa 1 TE – wychowawca pani Anna Mozgowiec, klasa 1. BD – wychowawca pani Emilia Jankowska, klasa 1. TR – wychowawca pan Marek Kwiatkowski klasa 1. TG – wychowawca pani Anna Praczyk, klasa 1 a BSIS – wychowawca pani Monika Knych, klasa 1 b BSIS – wychowawca pan Kazimierz Łaganowski, klasa 1 c BSIS – wychowawca pani Katarzyna Brauer.

 

Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski wygłosił przemówienie adresowane do młodzieży, w którym podkreślił szczególna troskę dyrekcji i nauczycieli o bezpieczeństwo i integrację młodzieży w nowej placówce. Zaproszenie goście życzyli uczniom sukcesów edukacyjnych i rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

 

Ważnym elementem apelu było złożenie ślubowania przez klasy pierwsze. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego Nicola Banaszak i Hubert Rybczyński.

 

Uroczystość zakończył dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski dźwiękiem historycznego ręcznego dzwonka. Warto nadmienić, że podczas Jubileuszu 50-lecia matury dzwonek ten na ręce dyrektora przekazał pan Paweł Jasiński, którego ojciec Zenon Jasiński (ówczesny nauczyciel w Technikum Ekonomicznym w Mogilnie) otrzymał od woźnego pana Marczewskiego.

 

Następnie uczniowie klas pierwszych zostali oprowadzeni po szkole przez wychowawców i uczestniczyli w spotkaniach w wyznaczonych salach.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE