29 kwietnia 2019

Uroczyste zakończenie edukacji klas maturalnych w Zespole Szkół w Mogilnie

 

            26 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego grupy 184 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum.

            Apel rozpoczęło powitanie zaproszonych gości: Jego Magnificencji Rektora PWSZ im. Hipolita Cegielskiego prof. dr hab. Janusza Wiśniewskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana dr Dariusza Kurzawę, Starostę Powiatu Mogileńskiego pana Bartosza Nowackiego, Burmistrza Mogilna pana Leszka Duszyńskiego, Starszego Wizytatora Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy panią Monikę Laskowską, Dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału Bydgoszcz pana Leszka Beszczyńskiego, Kanclerza PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie pana Mieczysława Baranowskiego, wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie panią Barbarę Szafarek, Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Mogilnie panią Małgorzatę Domańską, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie pana Hieronima Rumianowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie pana Pawła Brzykcego, Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Różannie pana Piotra Błaszczyka, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Romanę Świtałę, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie pana Piotra Perzynę.

Równie gorąco powitani zostali wychowawcy klas maturalnych: pani Magdalena Jabłońska-Kowalska wychowawca klasy 3 a LO, pani Agata Winkiel wychowawca klasy 3 b LO, pan Piotr Perzyna wychowawca klasy 3 c LO,  pani Monika Knych wychowawca kl. 3 d LO, pani Karolina Przybylska wychowawca kl. 4 TE/TD, pan Szymon Bernaciak wychowawca klasy 4 TI/TOR.

Jak co roku, Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie, pan Zbigniew Grzechowski wyróżnił uczniów osiągających najwyższe wyniki. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan dr Dariusz Kurzawa i Starosta Powiatu Mogileńskiego pan Bartosz Nowacki wręczył Statuetkę Najlepszej Uczennicy Zespołu Szkół w Mogilnie Jagodzie Przygodzkiej, która osiągnęła w całym cyklu kształcenia średnią 5,55 i Statuetkę Najlepszego Ucznia Zespołu Szkół Markowi Łyko, który osiągnął w całym cyklu kształcenia średnią 5,38.

Podczas zakończenia przyznano także nagrody specjalne. Jego Magnificencja Rektor PWSZ im. Hipolita Cegielskiego prof. dr hab. Janusz Wiśniewski nagrodził Marka Łyko. Pan dr Dariusz Kurzawa Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył nagrody Jagodzie Przygodzkiej, Marietcie Podbielskiej, Markowi Łyko, Agnieszce Fularze, Katarzynie Kaźmierczak i Julii Gamelskiej. Pan Leszek Beszczyński Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Bydgoszcz wręczył okolicznościową monetę z serii Wielcy Polscy Ekonomiści Kindze Czajce i Zuzannie Michalskiej. Starosta Mogileński pan Bartosz Nowacki wręczył specjalną nagrodę ufundowaną przez Wicestarostę Mogileńskiego pana Mariana Mikołajczaka Mikołajowi Nowobilskiemu. Uczennicom z kl. 3 b LO regularnie uczestniczącym w wolontariacie w Przedszkolu nr 3 nagrody wręczyła pani dyrektor Małgorzata Domańska, której towarzyszyły dzieci pragnące podziękować młodzieży. Przemysław Wojtal otrzymał Nagrodę Specjalną dla ucznia Technikum Informatycznego ufundowaną przez firmę Lite-On. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie wyróżniło Mikołaja Nowobilskiego i Szymona Łukowskiego za działalność na rzecz szkoły i promocję placówki w środowisku lokalnym.

Liczna grupa uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Są to: Jagoda Przygodzka, Zuzanna Michalska, Dominika Szambelan, Marek Łyko, Julia Ratajewska, Marietta Podbielska, Jakub Rojek, Sara Cienguszewska, Przemysław Wojtal, Marta Szeszycka, Jagoda Zarychta, Marcelina Małecka, Daniel Mikulski, Agata Kujawska, Dominika Kantorska, Karolina Dzięcielak, Weronika Bąk, Mikołaj Nowobilski, Julia Świech, Bogusz Hibner, Anna Pietruszewska, Sandra Kraska, Julia Miłek, Agnieszka Fulara, Kinga Czajka, Aleksander Kasprowicz, Wiktoria Karzycka, Katarzyna Kaźmierczak, Karolina Maciejewska, Kinga Jankowska, Julia Gamelska, Judyta Borzymowska, Karolina Kula, Agata Łożyńska, Nicole Frandzelska i Aleksandra Osika.

Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie i Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Mogilnie. Ponadto rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali listy gratulacyjne, a rodzicom szczególnie angażującym się w życie klas i szkoły wręczono podziękowania.

Część oficjalną uroczystości prowadzili Filip Turek i Marcelina Winkiel z kl. 2 a LO. Listy uczniów odczytywali Jakub Małecki i Marcin Janus z kl. 2 c LO. W krótkim programie artystycznym wystąpili Marta Witek i Patryk Paciorek z kl. 1 b LO oraz Jowita Matuszak z kl. 2 a LO i Marcin Wójciński z kl. 1 TI.

Poczet sztandarowy zdawał chorąży Patryk Nawrocki, a asystowali mu Wiktoria Frandzelska i Nicole Frandzelska. Przyjmujący poczet sztandarowy to: Wojciech Nowak, Norbert Lange, Wiktoria Marczak i Klaudia Stołecka. Poczet flagowy stanowili: Adrian Nowak, Jakub Stefaniak, Zofia Barczykowska, Dominika Przybysz, Aleksandra Kapczyńska, Kinga Konieczka, Agata Bartz.

Ponadto w obsłudze uroczystości pomagali: Lucyna Szajda, Roksana Owsińska, Samanta Dombrowska, Izabela Sip, Zuzanna Perzyńska, Alicja Witkowska, Kinga Bednarz, Stanisław Czerniak, Hubert Lesicki z kl. 1 a LO, Kacper Rząd i Mikołaj Jankowski z kl. 1 b LO, Jakub Chudyk z kl. 1 c LO, Marta Kasprzak, Wojciech Nowaczyk, Mateusz Rudolf i Kacper Wegner z kl. 2 a LO, Alicja Glazik, Paulina Bukowska, Honorata Nowak, Zuzanna Redmann z kl. 2 b LO, Wiktoria Sielecka i Mikołaj Pluskota z 2 TI/TBD, Agata Pazderska i Marta Malczewska z kl. 3 b BSIS.  

Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: pani Renaty Lepszej, pani Emilii Jankowskiej-Banaś i pani Kingi Gąski. Pocztem sztandarowym opiekował się pan Kazimierz Łaganowski, o oprawę muzyczną zadbał pan Marcin Król, a relację fotograficzną i filmową przygotował pan Marek Kwiatkowski.

 

Uroczyste zakończenie edukacji klas maturalnych w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE