30 kwietnia 2023
28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych.
 
Apel rozpoczęło powitanie zaproszonych gości: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza, Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu dr. Wiesława Juchacza, Starosty Mogileńskiego pana Tomasza Krzesińskiego, Wicestarosty Mogileńskiego pana Jerzego Łaganowskiego, członka Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego pana Mateusza Lisieckiego, Członka Zarządu Ciech Serwis i Remonty pana Zbigniewa Drewniaka, przedstawiciela HR Biznes Partner Ciech Serwis i Remonty pani Agnieszki Koźmińskiej, specjalisty do spraw marketingu Firmy Zbych-Pol & Mobet w Mogilnie pani Kamili Dziel, właściciela firmy „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” pani Moniki Szymańskiej-Krenc, przedstawiciela Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół w Mogilnie pani Izabeli Rogowskiej, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie pana Piotra Perzyny i Wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie pani Edyty Owsińskiej.
 
Równie gorąco powitani zostali wychowawcy klas maturalnych: pani Magdalena Wietrzykowska – wychowawca klasy 4 a LO, pani Magdalena Jabłońska-Kowalska – wychowawca klasy 4 b LO, pani Joanna Głowska-Dybicz – wychowawca klasy 4 c LO, pani Karolina Kozicka – wychowawca kl. 4 d LO, pan Marcin Wietrzykowski – wychowawca kl. 4 TE/TD, pan Artur Czarnecki – wychowawca klasy 4 TI i pani Dorota Kostyra – wychowawca klasy 4 TR.
 
Jak co roku Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski wyróżnił uczniów osiągających najwyższe wyniki. Dyrektor, Wojewoda Kujawsko-Pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz i Starosta Mogileński pan Tomasz Krzesiński wręczyli Statuetkę Najlepszego Ucznia Zespołu Szkół w Mogilnie Maciejowi Andrzejewskiemu i Statuetkę Najlepszej Uczennicy Zespołu Szkół w Mogilnie Marcie Grodzkiej.
 
Liczna grupa uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Są to: Maciej Andrzejewski, Marta Grodzka, Adrian Staszak, Dominik Gołata, Mateusz Maruszak, Hubert Chmielarczyk, Sandra Kupś, Zuzanna Wiśniewska, Sebastian Graczyk, Wiktoria Fredyk, Angelika Ciesielska, Wiktoria Jóźwiak, Kinga Kuklińska, Natalia Kowalska, Agnieszka Lewandowska, Anna Zientek, Patrycja Nowak, Zuzanna Janus, Kacper Sielecki, Marta Pawłowska, Łukasz Porowski, Piotr Strzerzyński, Nikola Kozicka, Katarzyna Kozłowska, Natalia Marciniak, Agata Lewandowska, Adrianna Kucharska, Oliwia Wróblewska, Zuzanna Bednarek, Julia Klemens, Igor Pahl, Gabriela Walenciak i Przemysław Zabłocki. Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie i Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Mogilnie, którą reprezentowała pani Izabela Rogowska. Ponadto rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali listy gratulacyjne, a rodzicom szczególnie angażującym się w życie klas i szkoły wręczono podziękowania.
 
Podczas uroczystego pożegnania klas maturalnych przyznano także nagrody specjalne. Maciej Andrzejewski i Marta Grodzka otrzymali również Listy Gratulacyjne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Listy Gratulacyjne Starosty Mogileńskiego oraz stypendium Fundacji Powiatu Mogileńskiego, które wręczył członek Rady Fundacji pan Mateusz Lisiecki. Starosta Mogileński pan Tomasz Krzesiński wręczył Listy Gratulacyjne także: Adrianowi Staszakowi, Dominikowi Gołacie, Mateuszowi Maruszakowi, Hubertowi Chmielarczykowi i Sandrze Kupś. Adrian Staszak otrzymał stypendium Firmy Zbych-Pol & Mobet wręczone przez specjalistę firmy do spraw marketingu panią Kamilę Dziel, a Dominik Gołata stypendium firmy Ciech Serwis i Remonty wręczone przez przedstawicieli zakładu panią Agnieszkę Koźmińską i pana Zbigniewa Drewniaka. Pan Dyrektor Zbigniew Grzechowski wręczył Stypendium Dyrektora Szkoły utworzone z funduszu stypendialnego Pracodawców i Partnerów Szkoły. Otrzymali je: Mateusz Maruszak, Hubert Chmielarczyk, Zuzanna Wiśniewska, Sebastian Graczyk, Wiktoria Jóźwiak, Kinga Kuklińska i Natalia Kowalska. Specjalne podziękowania dyrektora szkoły powędrowały również do Nicoli Banaszak, która w poprzednich latach pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. Stypendium Firmy Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Moniki Szymańskiej-Krenc otrzymała z rąk właścicielki zakładu Sandra Kupś. Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu dr Wiesław Juchacz skierował listy gratulacyjne do Natalii Marciniak, Agaty Lewandowskiej, Igora Pahla i Przemysława Zabłockiego. Pan Marcin Wietrzykowski wręczył Marcie Pawłowskiej i Piotrowi Strzerzyńskiemu. Listy Gratulacyjne Dyrektora Okręgowego NBP w Bydgoszczy pana Leszka Beszczyńskiego. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie pan Piotr Perzyna i Wiceprezes tegoż stowarzyszenia pani Edyta Owsińska uhonorowali stypendium Nicolę Czerwińską za jej wkład w promocję szkoły nie tylko w środowisku lokalnym.
 
Część oficjalną uroczystości prowadzili Jagoda Jarlaczyk i Hubert Rybczyński. Poczet sztandarowy zdawał chorąży Hubert Lange, a asystowali mu Artur Kwiatkowski i Kamil Wilk. Absolwenci złożyli również uroczyste ślubowanie i podziękowali za dar wychowania dyrekcji, wychowawcom, nauczycielem i rodzicom. Mowę pełną wzruszeń wygłosiły Oliwia Wróblewska i Nicola Banaszak.
 
W programie artystycznym, który był montażem wokalno-tanecznym, udział wzięli: Antonina Wojtczak, Natalia Michalska, Weronika Wiśniewska, Klaudia Wiśniewska, Maria Nowacka, Magdalena Nawrocka, Justyna Mazurek, Kornelia Nowakowska, Martyna Kleczewska, Agata Wietrzykowska, Martyna Hernacka, Liliia Kovalenko i Katarzyna Pryka. Muzycznie ze szkołą, dyrekcją, nauczycielami i młodszymi koleżankami i kolegami pożegnała się w imieniu absolwentów Nicola Czerwińska.
Ponadto w gali pożegnania maturzystów pomagali: Grzegorz Budniak i Piotr Bartkowiak – oprawa muzyczna oraz Nadia Król, Zuzanna Malczewska, Patrycja Matuszak – obsługa organizacyjno-techniczna.
 
Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: pani Anny Praczyk, pani Moniki Knych i pana Piotra Perzyny. Pocztem sztandarowym opiekował się pan Kazimierz Łaganowski, o oprawę muzyczną zadbał pan Marcin Król, a relację fotograficzną przygotowali pan Marek Kwiatkowski i uczennica klasy 1 TR - Julia Stajszczak
 

 

Uroczyste zakończenie edukacji klas maturalnych w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE