24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
 

24 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 8.00 młodzież uczestniczyła we mszy świętej w Kościele pw. MBNP w Mogilnie. O godz. 9.00 rozpoczął się apel, w którym brali udział uczniowie klas promocyjnych. Natomiast o godz. 11.00 miało miejsce zakończenia roku szkolnego dla uczniów kończących Branżową Szkołę I Stopnia.
 
Uroczystość prowadzili uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Nicola Banaszak i Hubert Rybczyński. W imieniu uczniów z Ukrainy głos zabrała Alina Kotliar. Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie odśpiewała hymn Polski i hymn Ukrainy. Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski wygłosił okolicznościowe przemówienie adresowane do młodzieży. Pogratulował odniesionych sukcesów, ale też podkreślił niedogodności tegorocznego procesu edukacyjnego wynikające z okresu pandemii, kiedy to nauczanie stacjonarne musiało być zastąpione przez zdalne czy hybrydowe. Głos zabrali Wicestarosta Mogileński pan Jerzy Łaganowski, a następnie wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Laskowska, którzy podziękowali młodzieży polskiej i ukraińskiej za trud edukacyjny i życzyli słonecznych, ale i bezpiecznych wakacji.
 
Pożegnano odchodzącą na emeryturę panią Małgorzatę Jaszcz, nauczyciela matematyki, opiekuna Klubu „Podróżnik”, która przez wiele lat dbała o edukację młodzieży oraz służyła radą i wsparciem młodszym kolegom. Podziękowano za pracę katechetyczną ks. Tomaszowi Niedbalskiemu, który kończy posługę kapłańską w Mogilnie.
 
W tym roku aż 90 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią 5,63 uzyskał Hubert Rybczyński. W części artystycznej wystąpili: Tina Skowron, Julia Gawron, Małgorzata Socha, Jagoda Jarlaczyk, Katarzyna Pryka i Maria Nowacka.
Naukę w Zespole Szkół w Mogilnie zakończyli uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Zuzanna Polanowska z kl. 3 a BSIS P. W tym roku mury szkoły opuściły klasy: 3 a BSIS G, której wychowawcą była pani Lidia Wegner, 3 a BSIS P – wychowawca pan Kazimierz Łaganowski, 3 b BSIS G – wychowawca pan Szymon Bernaciak i 3 b BSIS P – wychowawca pani Katarzyna Brauer.
 
W części artystycznej na pożegnanie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia wystąpili: Nikola Czerwińska, Małgorzata Socha, Jagoda Jarlaczyk, Katarzyna Pryka, Maria Nowacka i Wiktoria Rejdak.
 
Apele przygotowała pani Anna Praczyk, opiekun Samorządu Uczniowskiego. Poczty flagowy i sztandarowy w składzie: Artur Kwiatkowski, Kacper Stefaniak, Hubert Lange, Oliwia Różańska, Oliwia Prussak, Marika Dziurzyńska, Wiktoria Stefańska, Małgorzata Socha, Oliwia Kwiatkowska, Nikodem Jania, Alan Szymaniak przygotował pan Kazimierz Łaganowski.

O oprawę techniczną zadbali Jakub Burzyński, Wojciech Wilak i pan Marcin Król. Zdjęcia podczas uroczystości robił pan Marek Kwiatkowski.

 

 

Linki do zdjęć:

https://1drv.ms/u/s!At6Z2RNy9yRSkaV7RZPse5FPNFMGDA?e=kPoaS7
https://1drv.ms/u/s!At6Z2RNy9yRSkaV6Pq_agAYtBH2e2g?e=gNJHl2 
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE