13 listopada 2023

 

W piątek 10 listopada na cmentarzu w Mogilnie odbyła się uroczystość z okazji 113. rocznicy śmierci księdza Piotra Wawrzyniaka. Nie zabrakło na niej także reprezentacji uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie (klasa III d LO z opiekunem panią Renatą Lepszą).

 

Po wysłuchaniu krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i modlitwie, której przewodził proboszcz z kościoła farnego, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. Poczet kwiatowy w składzie: Jagoda Jarlaczyk z kl. III a LO, Amelia Szymańska z klasy III c LO i Borys Furtak z klasy I TG złożył także wiązankę kwiatów pod pomnikiem zasłużonego w walce o wolność słowem i czynem duchownego.

 

Uroczystości poświęcone osobie księdza Piotra Wawrzyniaka

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE