18 listopada 2019

V Olimpiada Wiedzy

i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

            Dnia 14 listopada 2019 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego Zuzanna Duszyńska, Milena Michalik, Daria Ochocka, Julianna Zielińska, Marceli Humaj oraz  Jakub Strzelecki, uczestniczyli w  etapie okręgowym V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Koninie. 

Tegoroczne zmagania konkursowe odbywają się pod hasłem Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”Laureaci i finaliści  tej Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego z  niecierpliwością czekamy na wyniki. Opiekę nad uczniami sprawuje pan Marcin Wietrzykowski nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

 

 

V Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE