20 lutego 2020

 

Walentynkowy turniej koszykówki

 

14 lutego w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się walentynkowy turniej koszykówki. Wzięło w nim udział szesnaście zespołów mieszanych i trzy reprezentacje klas złożone z kobiet. W obu kategoriach wygrała klasa II a LO.

 

W kategorii damskiej drugie miejsce zajęła klasa I b LO G, a trzecie I d LO G. W kategorii drużyn mieszanych na drugim miejscu uplasowała się klasa IV TI/TD, a na trzecim IIIc LO.

 

Turniej miał na celu propagować aktywność fizyczną i zasady zdrowej rywalizacji. Przyczynił się do upowszechniania wśród młodzieży form aktywnego spędzania czasu.

Walentynkowy turniej koszykówki

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE