12 marca 2018

Warsztaty psychologiczne pt.: „Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka autoprezentacji”

 

Dnia 06.03.2018 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się warsztaty dotyczące autoprezentacji na maturze ustnej prowadzone przez przedstawicieli Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu. Uczestniczyło w nich pięć klas liceum ogólnokształcącego.

Spotkania te to kolejne działania, w których uczestniczy Zespół Szkół w Mogilnie w ramach programu tzw. Strefy Młodzieży  Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Maturzyści mogli praktycznie doświadczyć  i poznać zasady teoretyczne, tajniki trudnej sztuki autoprezentacji.

Młodzież zaktywizowana przez prowadzącego pana Macieja Jankowskiego rozwijała umiejętności wypowiadania się na dany temat, nabierania pewności siebie podczas wystąpienia, radzenia sobie z tzw. „pustką w głowie”.  Podczas ćwiczeń poznano również znaczenie gestykulacji, postawy ciała np. sposobu ułożenia dłoni i roli kontaktu wzrokowego.

Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest obserwacja i analiza swoich zachowań. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków i ewentualne korygowanie błędów w działaniach. Zdobyte przez młodzież podczas warsztatów doświadczenia, wiedza są podstawą nie tylko do dobrej autoprezentacji na maturze, ale mogą być również wykorzystane w innych sytuacjach życiowych np. podczas starania się o wymarzoną pracę.

 

Warsztaty psychologiczne pt.: „Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka autoprezentacji”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE