19 stycznia 2018

Weronika Jańczak zakwalifikowana do zawodów okręgowych

XLII Olimpiady Artystycznej

 

Uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Mogilnie Weronika Jańczak zakwalifikowała się do zawodów okręgowych XLII Olimpiady Artystycznej.

 

Na etapie szkolnym Weronika rozwiązała test z historii sztuki oraz dokonała analizy i interpretacji malowidła Andre Mantegna Opłakiwanie Chrystusa Uczennica prawidłowo określiła epokę, w której powstało dzieło – wczesny renesans, a także umieściła je w chronologii epoki (quattrocento). Weronika odwoływała się też do ogólnych tendencji renesansu, wskazując choćby na inspirację starożytnością, biorąc pod uwagę przy analizie perspektywę czy anatomię człowieka. Przywołała również ogólne tendencje renesansu oraz osadziła dzieło w szerszym kontekście historycznym.

Uczennica dokonała twórczej analizy formy i treści dzieła sztuki – Opłakiwanie Chrystusa Mantegny. Omówiła główny motyw obrazu – wizerunek Chrystusa, zwracając uwagę na m.in. widzenie od strony stóp, zachwianie perspektywy i proporcji, nienaturalnie wygięte ręce. Następnie pisząca przedstawiła pozostałe postacie dzieła, zwracając z kolei uwagę na kontrast w prezentacji twarzy Chrystusa i opłakujących tj. Matki Boskiej, Marii Magdaleny i ucznia Jana. Weronika omówiła również modelunek, barwy, światło i kompozycję malowidła, podkreślając jej statyczność, ale i otwartość. Pisząca zastosowała logiczną, trójdzielną  konstrukcję wypowiedzi. We wstępie – omówiła konteksty, które ukształtowały renesans. W rozwinięciu – dokonała szczegółowego opisu dzieła sztuki Andre Mantegna Opłakiwanie Chrystusa oraz przywołała innych twórców podejmujących ten motyw np. Albrechta Dürera czy Giotta di Bondone oraz Correggia.

 Zawody okręgowe odbywać się będą w dniach 12-14 lutego 2018r. w Sali Tymona Niesiołowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Sali Rady w Ratuszu Staromiejskim w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Uczennicę do zawodów przygotowuje nauczyciel języka polskiego i  wiedzy o kulturze pan Piotr Perzyna.

Weronika Jańczak zakwalifikowana do zawodów okręgowych XLII Olimpiady Artystycznej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE