15 stycznia 2023

Uczennica klasy II b LO Zespołu Szkół w Mogilnie Weronika Poturalska zakwalifikowała się do II etapu LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warunkiem znalezienia się w gronie uczestników zawodów na szczeblu okręgowym było napisanie pracy na temat wybrany z zestawu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady.

 

Weronika w swojej rozprawce rozważała zagadnienie: Obraz domu w literaturze renesansu i baroku. Praca, opatrzona przypisami i bibliografią, musiała odwoływać się do najnowszej literatury przedmiotu. Poza analizą renesansowych i barokowych utworów zadaniem Weroniki było zatem zapoznanie się z najważniejszymi opracowaniami naukowi dotyczącymi badanych zagadnień. W ocenie pracy uwzględniano przede wszystkim: samodzielność refleksji, zgodność z tematem, logiczność i wnikliwość argumentacji, uwzględnienie kontekstów, spójność i przejrzystość wywodu, umiejętne korzystanie z literatury przedmiotu i prawidłowe stosowanie przypisów, poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Obecnie Weronika przygotowuje się do udziału w etapie okręgowym Olimpiady, w którym czeka ją również napisanie pracy z zakresu literatury, a ponadto rozwiązanie tekstu językowego. Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawuje nauczycielka języka polskiego p. dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Weronika Poturalska w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE