30 maja 2023
Dnia 26 maja 2023 roku klasy z rozszerzeniem geograficznym tj. 2 a LO i 1 c LO z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięły udział w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli w seminarium, podczas którego wygłoszone zostały wykłady dotyczące środowiska naturalnego.
 
Dr Jakub Małecki zaprezentował prelekcję „Na cienkim lodzie”, dr Magdalena Kugiejko „Jak zaplanować wakacje w terenie?”, a prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek wygłosiła wykład „Znikające plaże”. Ponadto prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk zapoznał uczniów ze strukturą wydziału oraz kierunkami, które można studiować na uczelni.
 
Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych z dziedziny nauki o Ziemi i środowisku wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, tym samym pobudzenie zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi ze środowiskiem przyrodniczym oraz jego współczesnymi dynamicznymi zmianami i ich wieloaspektowymi konsekwencjami.
 
Drugim celem projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli geografii o najnowsze osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie oraz ułatwienie jej przekazywania za pomocą materiałów dydaktycznych zawierających scenariusze lekcji i karty pracy do zagadnień poruszanych w trackie realizacji projektu.
 
Koordynatorem i organizatorem wyjazdu był nauczyciel geografii pani Małgorzata Furtak.
 
 

Wizyta na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE