08 kwietnia 2024
05 kwietnia 2024 r. grupa uczniów o nachyleniu psychologicznym z klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyła w rozprawie oraz w spotkaniach z pracownikami sądu i policjantką.
 
Dzięki zaproszeniu sędziny Justyny Mazurek-Lisieckiej – Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie oraz sędziny Beaty Szymańskej – Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Mogilnie młodzież mogła zobaczyć i poszerzyć wiedzę na temat roli tzw. niebieskiego pokoju, czyli pomieszczenia do przesłuchań osób np. po przemocy. Ponadto uczniowie podczas spotkań z paniami sędzinami oraz panem prokuratorem i obrońcą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące pracy sędziego, organizacji sądu.
 
Uczestniczyliśmy także w prelekcji prowadzonej przez panią policjantkę prewencji mł. asp. Magdalenę Pollak na temat bezpieczeństwa w Internecie i konsekwencji prawnych negatywnych zachowań np. hejtu. Ponadto bardzo ciekawym i prowadzącym do refleksji i wniosków doświadczeniem dla uczniów było uczestnictwo w rozprawie karnej. Na koniec wizyty uczniowie zobaczyli, jak wygląda pokój zatrzymań.
 
Bardzo dziękujemy paniom sędzinom Justynie Mazurek-Lisieckiej – Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie, sędzinie Beacie Szymańskiej – Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Mogilnie oraz pani policjantce prewencji mł. asp. Magdalenie Pollak za poświęcenie czasu młodzieży i poszerzenie ich wiedzy oraz umożliwienie nabycia doświadczeń.
 
Opiekunami młodzieży były panie Małgorzata Król – psycholog, Anna Guźniczak – pedagog specjalny.

 

WIZYTA UCZNIÓW W SĄDZIE REJONOWYM W MOGILNIE

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE