18 marca 2019

Wojewódzki etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

 

Dnia 15 marca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Milena Michalik z kl. II TE, Bartosz Kaźmierczak z kl. II TE i Alicja Czekała z kl. III TI/TOR  uczestniczyli w wojewódzkim etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowanym w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w Toruniu.

 

Uczniowie przez 30 minut zmagali się z testem, który złożony był z 25 pytań zamkniętych. O przejściu do etapu finałowego decydowała nie tylko poprawność udzielonych odpowiedzi, ale i czas, w jakim uczestnicy rozwiązali zadania.

 Olimpiada jest zwieńczeniem projektu „Lekcje z ZUS”, który w Zespole Szkół w Mogilnie jest prowadzony przez nauczycieli: Małgorzatę Konieczkę, Emilię Jankowską-Banaś i Marcina Wietrzykowskiego.

 

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat tego, czym jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki. Młodzież zdobywa także praktyczną wiedzę np. jak zgłosić się do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć składki za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ZUS. Projekt corocznie objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowała Emilia Jankowska-Banaś.

 

 

Wojewódzki etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE