30 marca 2022
Zespół Szkół w Mogilnie podjął współpracę z firmą "Schrack Technik Polska" sp. z o.o.
 
W marcu dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski w imieniu szkoły podpisał umowę o współpracy z firmą 'Schrack Technik Polska" sp. z o.o. W imieniu firmy umowę podpisali pan Sławomir Grzebień – prezes zarządu oraz pan Robert Koźbiał – prokurent firmy.
 
W ramach współpracy firma przeprowadzi szkolenia dla uczniów Technikum Informatycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie oraz nauczyciele zapoznają się z technologiami stosowanymi w firmie. Szkolenia odbywać się będą na terenie szkoły lub firmy współpracującej.
 
Firma "Schrack Technik Polska" sp. z o.o w miarę możliwości uzupełni również wyposażenie szkoły w narzędzia, materiały, przyrządy i pomoce naukowe potrzebne do realizacji programu nauczania. Ostatnim elementem współpracy będzie ufundowanie jednej nagrody w roku szkolnym dla najlepszego ucznia Technikum Informatycznego.
 
Współpraca szkoły zawodowej z pracodawcami jest bardzo istotnym elementem w kształceniu przyszłych techników. Już w najbliższym czasie zamierzamy zrealizować szkolenia dla chętnych uczniów Technikum Informatycznego.

 

Współpraca z firmą "Schrack Technik Polska" sp. z o.o.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE