23 maja 2022
Wycieczka do Laboratorium Drogowego GDDKiA
 
W piątek 20.05.2022 r. uczniowie Technikum Budowy Dróg z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięli udział w wycieczce do Laboratorium Drogowego GDDKiA w Bydgoszczy. Wyjazd finansowany był w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV”. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym oraz ze sprzętem diagnostycznym do badań uszkodzeń nawierzchni.
 
W Laboratorium Drogowym uczniowie uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg pana Jerzego Ptasznika oraz rzecznika GDDKiA pana Juliana Droba. Wykład przybliżył uczniom specyfikę działania laboratorium, a także utrwalił już poznane wiadomości dotyczące budowy dróg.
Następnie uczniowie zostali oprowadzeni po Laboratorium, gdzie zwiedzali poszczególne pracownie: Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych, Zespół Betonu i Materiałów Wiążących, Zespół Gruntów i Geotechniki, Zespół Kruszyw i Zespół Diagnostyki Nawierzchni.
 
Opiekunami podczas wyjazd byli pani Alicja Riedel, pan Albert Goździcki i pani Karolina Przybylska.

 

Wycieczka do Laboratorium Drogowego GDDKiA

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE