14 października 2021
Wycieczka do Sejmu
 
 
 
11 października br. z inicjatywy i na zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji pana Krzysztofa Gawkowskiego uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie udali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu było zwiedzanie budynku Sejmu.
 
W wycieczce brali udział uczniowie z klas 1 TE/TBD, 2 a LO, 2 b LO, 3 b P LO, 3 d P LO, 3 c G LO, 3 d G LO, 3 TBD oraz 3 TE/R. Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się w Centrum dla Zwiedzających, gdzie młodzież mogła obejrzeć wystawę dotyczącą sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej. Pani przewodnik omówiła makietę, na której przedstawiono budynki sejmowe. Przy okazji podzieliła się z uczestnikami wycieczki różnymi ciekawostkami dotyczącymi pracy w Sejmie. Następnie grupa zasiadła na galerii Sali Posiedzeń Sejmu. Prelekcja wygłoszona przez panią przewodnik była doskonałą okazją do przypomnienia i poszerzenia informacji, jakie młodzież na co dzień zdobywa m.in. na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Pan poseł Krzysztof Gawkowski przybliżył uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie, na czym polega praca posła, z jakimi obowiązkami się łączy oraz jaką rolę odgrywają Biura Poselskie.
 
Po zwiedzaniu Sejmu uczestnicy wycieczki udali się do Restauracji Sejmowej na obiad. Była to doskonała okazja do rozmów, zacieśnienia więzi między uczniami czy poproszenia pana posła o pamiątkowe zdjęcia i autografy. Kolejnym punktem programu był spacer po Łazienkach Królewskich. Młodzież podziwiała m.in. Pałac na Wyspie, czyli jeden z najcenniejszych polskich zabytków wybudowanych w stylu klasycystycznym.
 
Opiekunami podczas wycieczki z ramienia Biura Poselskiego były pani Ewa Sypniewska i pani Aleksandra Dybała, natomiast z ramienia szkoły nauczyciele Zespołu Szkół w Mogilnie pani Magdalena Kopeć-Bernaciak, pani Renata Lepsza i pani Kinga Gąska.

 

Wycieczka do Sejmu

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE