18 listopada 2021
Wycieczka do Torunia
 
16 listopada grupa uczniów z klasy III b LOP z Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyła w wycieczce do Torunia.
 
Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie gotyckich zabytków na Starym Rynku i spacer nad Wisłą.
 
Następnie uczniowie wzięli udział w konferencji historycznej zorganizowanej w auli AKSiM pt. „Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów”. Organizatorami konferencji byli: Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Fundacja Lux Veritatis.
 
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z opiekunem panią Renatą Lepszą i studentami z WSKSiM oraz zaproszonymi gośćmi, wysłuchali czterech wykładów promujących publikację pt. „Prawda a historia” wydaną przez Fundację Lux Veritatis.
 
Konferencję uroczyście otworzył o. dr Zdzisław Klafka (rektor AKSiM). Pierwszy wykład prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka (PAN) pt. „Priorytety polskiej polityki zagranicznej II RP” był transmitowany online, a drugi pt. „Od konfliktu do współpracy. Polska i Ukraina w latach 1918 – 1921” osobiście wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK). Kolejny referat pt. „Wojna polsko-bolszewicka i traktat ryski” przygotował dr Jan Wiśniewski (Koordynator RODM w Toruniu i wykładowca z AKSiM). Następnie głos zabrał dr Leon Popek (IPN). Wypowiadał się na temat relacji „Polska – Ukraina. Walka o pamięć i krzyże”. Jako ostania z prelegentów wystąpiła pani red. Katarzyna Cegielska (AKSiM), która podsumowała konferencję i pracę nad wydaną publikacją w referacie „Odkrywanie kart historii”.
 
Po poczęstunku przygotowanym w budynku AKSiM, uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie zostali obdarowani publikacją omawianą w czasie konferencji i upominkami przygotowanymi przez RODM w Toruniu.
 
Ostatnim punktem wycieczki były bardzo ciekawe warsztaty przeprowadzone w studiu telewizyjnym. Uczniowie mieli okazję poznać od kuchni pracę dziennikarzy i realizatorów programów telewizyjnych.

 

Wycieczka do Torunia

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE