SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Wycieczka edukacyjna dla uczniów z Technikum Drogowego

Wycieczka edukacyjna dla uczniów z Technikum Drogowego

 

12 kwietnia uczniowie III klasy Technikum Drogowego z Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyli w wycieczce do Wytwórni Mas Bitumicznych w Kobylarni oraz do Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Po wytwórni mas bitumicznych młodzież oprowadzał pan Janusz Manelski Kierownik WMB. Uczniowie poznali proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także specyfikę pracy w wytwórni i przy samej budowie drogi.

Natomiast w Laboratorium Drogowym GDDKiA Dyrektor Laboratorium pan Jerzy Ptasznik najpierw przedstawił uczniom wykład na temat polskich dróg i specyfiki działania laboratorium, po czym uczniowie zostali oprowadzeni po poszczególnych pracowniach,  w których badane są kruszywa, grunty, asfalty oraz nawierzchnie betonowe i bitumiczne.

Uczniowie zostali również zapoznani ze specjalistycznym sprzętem stosowanym przy ocenie stanu nawierzchni bitumicznych. Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych pani Karolina Przybylska i pan Krystian Guzik.

 

17 kwietnia 2018