SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Wycieczka na Wydział Prawa UMK

Wycieczka na Wydział Prawa UMK

 

25 kwietnia 2018 r. trzydziestoosobowa grupa młodzieży klas licealnych o profilu prawno-filologicznym miała niezwykłą możliwość uczestniczenia w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Spotkanie i zajęcia były zorganizowane przez pracowników naukowych specjalnie tylko dla uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie o profilu prawno-filologicznym.

Młodzież została przyjęta przez pracowników naukowych w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa. Sam fakt przyjęcia grupy w Sali Posiedzeń uznać należy za szczególne wyróżnienie. W Sali tej bowiem odbywają się narady kadry akademickiej i inne doniosłe wydarzenia. Z założenia pomieszczenie to jest przeznaczone do elitarnych spotkań.

Licealiści zapoznali się z historią Wydziału i specyfiką nauk prawnych. Ponadto dowiedzieli się, dlaczego warto ukończyć studia prawnicze.

Następnie młodzież została zapoznana z bazą dydaktyczną, w tym ze specjalnie zaprojektowaną salą sądową, w której studenci podczas zajęć symulują poszczególne rozprawy.

Na szczególną uwagę i docenienie uczniów o profilu prawno-filologicznym zasługuje fakt, że licealiści brali udział w typowym wykładzie przeznaczonym dla studentów. W praktyce oznacza to, że młodzież uczestniczyła w zajęciach w jednej sali wykładowej ze studentami II roku prawa.

Wykład z prawa administracyjnego prowadzony był przez prof. dr hab. Piotra Rączkę natomiast opiekunami grypy podczas jej wizyty na wydziale prawa byli pracownicy naukowi pan dr Maciej Serowaniec, pan dr Tomasz Kucharski i pan dr Krzysztof Kucharski. Organizatorem wyjazdu był pan Paweł Pokorski, a opiekunami pani Małgorzata Jaszcz i pani Kinga Gąska.

 

04 maja 2018