SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wycieczka na Wydział Prawa UMK

Wycieczka na Wydział Prawa UMK

 

25 kwietnia 2018 r. trzydziestoosobowa grupa młodzieży klas licealnych o profilu prawno-filologicznym miała niezwykłą możliwość uczestniczenia w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Spotkanie i zajęcia były zorganizowane przez pracowników naukowych specjalnie tylko dla uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie o profilu prawno-filologicznym.

Młodzież została przyjęta przez pracowników naukowych w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa. Sam fakt przyjęcia grupy w Sali Posiedzeń uznać należy za szczególne wyróżnienie. W Sali tej bowiem odbywają się narady kadry akademickiej i inne doniosłe wydarzenia. Z założenia pomieszczenie to jest przeznaczone do elitarnych spotkań.

Licealiści zapoznali się z historią Wydziału i specyfiką nauk prawnych. Ponadto dowiedzieli się, dlaczego warto ukończyć studia prawnicze.

Następnie młodzież została zapoznana z bazą dydaktyczną, w tym ze specjalnie zaprojektowaną salą sądową, w której studenci podczas zajęć symulują poszczególne rozprawy.

Na szczególną uwagę i docenienie uczniów o profilu prawno-filologicznym zasługuje fakt, że licealiści brali udział w typowym wykładzie przeznaczonym dla studentów. W praktyce oznacza to, że młodzież uczestniczyła w zajęciach w jednej sali wykładowej ze studentami II roku prawa.

Wykład z prawa administracyjnego prowadzony był przez prof. dr hab. Piotra Rączkę natomiast opiekunami grypy podczas jej wizyty na wydziale prawa byli pracownicy naukowi pan dr Maciej Serowaniec, pan dr Tomasz Kucharski i pan dr Krzysztof Kucharski. Organizatorem wyjazdu był pan Paweł Pokorski, a opiekunami pani Małgorzata Jaszcz i pani Kinga Gąska.

 

04 maja 2018