18 czerwca 2019

Wycieczka przedmiotowa

 

6 czerwca na zakończenie zajęć realizowanych w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” dla uczniów najbardziej zaangażowanych i wykazujących się największym zainteresowaniem tematyką prowadzonych zajęć zorganizowano wyjazd zawodoznawczy.

 

Była to wycieczka do Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. w Kobylarni k. Brzozy. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy I i II Technikum Budowy Dróg oraz uczniowie III klasy Technikum Drogowego.

 

W Laboratorium Drogowym GDDKiA uczniowie wysłuchali krótkiego wystąpienia rzecznika GDDKiA pana Tomasza Okońskiego oraz wykładu Pana Mirosława Głąba na temat polskich dróg i specyfiki działania laboratorium. Następnie młodzież oprowadzono po poszczególnych pracowniach laboratorium, w których badane są kruszywa, grunty, asfalty oraz nawierzchnie betonowe i bitumiczne. Uczniowie zostali również zapoznani ze specjalistycznym sprzętem stosowanym przy diagnostyce nawierzchni bitumicznych.

 

W PBDiM w Kobylarni pan Janusz Manelski kierownik wytwórni mas bitumicznych przedstawił uczniom specyfikę pracy na wytwórni, zaznajomił ich z procesem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także opowiedział o specyfice pracy na samej budowie.

 

Wycieczka przedmiotowa

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE