SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA TECHNIKUM DROGOWEGO I TECHNIKUM BUDOWY DRÓG

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA TECHNIKUM DROGOWEGO I TECHNIKUM BUDOWY DRÓG

 

W dniu 28.11.2018 r. została zorganizowana wycieczka przedmiotowa, w ramach której uczniowie I i II klasy Technikum Budowy Dróg oraz III klasy Technikum Drogowego wyjechali do kopalni kruszyw w miejscowości Ławki.

 

            Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć przebieg kolejnych faz pozyskiwania kruszywa budowlanego i drogowego, tj. od etapu odkrywki gruntu po jego przesiewanie. Ponadto uczniowie mogli bezpośrednio przyjrzeć się pracującym w kopalni maszynom i urządzeniom, zobaczyć, jak powstają poszczególne frakcje kruszywa, utrwalić wiedzę na temat metod i zasad wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych oraz poznać rzeczywiste warunki pracy w kopalni kruszyw. Młodzież również uczestniczyła w rozmowie z właścicielem firmy, panem Jarosławem Ratajskim. Uczniowie dowiedzieli się dzięki temu się m.in. jak powstaje kruszywo z recyklingu, jakie są procedury dopuszczenia kruszywa do sprzedaży, a także kto i kiedy wykonuje jego badania.

 

            Przeprowadzone zajęcia w terenie były dla przyszłych techników doskonałą okazją do  konfrontacji teorii z praktyką, jak również pozwoliły ugruntować zdobytą dotychczas wiedzę na lekcjach w szkole.

W trakcie wspólnego wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych – pani Karolina Przybylska i pan Krystian Guzik oraz nauczyciel geografii – pani Dorota Kostyra.

 

29 listopada 2018