15 czerwca 2022

Wyjazd zawodoznawczy

 

W poniedziałek 13.06.2022 r. odbyła się wycieczka do Wytwórni Mas Bitumicznych w Kobylarni. Wyjazd finansowany był w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV”.

 

Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów Technikum Budowy Dróg z Zespołu Szkół w Mogilnie z technologią produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, budową wytwórni, materiałami stosowanymi przy produkcji, a także zapoznanie z maszynami i sprzętem wykorzystywanym przy produkcji mieszanek bitumicznych.

 

Uczniowie zostali oprowadzeni po obszarze wytwórni przez Kierownika Wytwórni Pana Janusza Manelskiego, który przekazał młodzieży najważniejsze informacje dotyczące produkcji mma. Uczniowie zapoznali się z rodzajem i ilościami materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Pokazano im również sprzęty, jakie są niezbędne do transportu materiałów do produkcji mma tj. kruszywa czy asfaltu, a także sprzęt do transportu mieszanki mineralno-asflatowej oraz służący do układania nawierzchni bitumicznej.

 

Następnie przybliżono specyfikę pracy na otaczarce, na którą chętne osoby mogły również wejść i na własne oczy zobaczyć proces łączenia materiałów w celu uzyskania gotowego produktu. PBDiM Kobylarnia posiada 2 wytwórnie: jedną o wydajności 120t/h, a drugą 160t/h i każdą z nich uczniowie mogli zobaczyć z bliska. Została omówiona również budowa wytwórni, zastosowanie poszczególnych elementów tj. silosy, suszarka, mieszalniki, dozowniki. Kierownik wytwórni przybliżył również uczniom zasady BHP obowiązujące przy pracy maszyn i urządzeń stosowanych przy produkcji mma.

 

W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy 3 TBD (po szkole podstawowej i po gimnazjum) oraz klasa 2 TBD. Opiekunami podczas wyjazdu byli pan Albert Goździcki, pani Karolina Przybylska i pan Adam Krasicki.

 

 

Wyjazd zawodoznawczy

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE