02 marca 2021
Wykazali się dużą wiedzą o antyku
 
10. lutego odbył się etap szkolny ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym. Olimpiada organizowana jest od 2006 roku przez Katedrę Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu     w Białymstoku. W części pierwszej wzięło udział 18 uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie. Do drugiego etapu komisja szkolna     w składzie: Renata Lepsza (przewodnicząca), Joanna Głowska-Dybicz i Emilia Jankowska (członkowie) zakwalifikowała trzech uczniów, którzy zdobyli z testu powyżej 40 punktów. Ta trójka,      w skład której wchodzą: Michał Sobczak z kl. II b LOG, Maciej Andrzejewski i Hubert Chmielarczyk z kl. II b LOP będą rozwiązywali kolejny test online już 1. marca. Zainteresowana tematyką czasów starożytnych młodzież ma niepowtarzaną okazję do sprawdzenia swej wiedzy z tego okresu, a także szansę na otrzymanie przepustki na wymarzone studia, zgodnie z uchwałami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni wyższych w Polsce.

 

Wykazali się dużą wiedzą o antyku

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE