12 grudnia 2023

W ramach współpracy Zespołu Szkół w Mogilnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu w poniedziałek 11 grudnia został wygłoszony już kolejny wykład z historii najnowszej. Koordynator RODM prof. Jan Wiśniewski dla klasy II c LO przygotował prelekcję o konflikcie izraelsko-palestyńskim w latach 1947 – 1923. Dużo uwagi w czasie spotkania poświęcono również roli NATO jako gwaranta bezpieczeństwa dla Polski i Europy.

 

 

Wykład z historii najnowszej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE