26 sierpnia 2022

Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodowe

oraz Egzaminu Zawodowego w sesji czerwiec lipiec 2022

 

 

Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wyniki zostaną ogłoszone dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Każdy zdający po zalogowaniu się swoimi danymi na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ będzie miał możliwość sprawdzenia swoich wyników.

W związku z powyższym, aby sprawdzić swoje wyniki prosimy zalogować się swoimi danymi otrzymanymi podczas sprawdzania danych. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest zresetowanie hasła. Po ustalaniu nowego hasła konta zostają ponownie aktywowane.

W przypadku problemów z logowaniem się do systemu prosimy o kontakt wicedyrektorem szkoły panem Marcinem Wietrzykowskim lub kierownikiem szkolenia praktycznego panem Marcinem Buzałą.

Informujemy również, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych będą możliwe do odbioru w sekretariacie szkoły od 7 września 2022 roku.

 

Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodowe oraz Egzaminu Zawodowego w sesji czerwiec lipiec 2022

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE