28 marca 2023

Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

oraz Egzaminu Zawodowego w sesji zima 2023

Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wyniki zostaną ogłoszone dnia 31 marca 2023 roku.

Każdy zdający po zalogowaniu się swoimi danymi na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/  będzie miał możliwość sprawdzenia wyników egzaminu zawodowego.

W związku z powyższym, aby sprawdzić swoje wyniki prosimy zalogować się swoimi danymi otrzymanymi podczas sprawdzania danych. Jeżeli zdający nie pamiętają hasła, to pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest zresetowanie hasła. Po ustaleniu nowego hasła zdający otrzymuje dostęp do swoich wyników.

W przypadku problemów z logowaniem się do systemu prosimy o kontakt wicedyrektorem szkoły panem Marcinem Wietrzykowskim lub kierownikiem szkolenia praktycznego panem Marcinem Buzałą.

Informujemy również, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowych będą możliwe do odbioru w sekretariacie szkoły od 7 kwietnia 2023 roku. Dyplomy zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 roku będą do odbioru w sekretariacie od 26 maja 2023 roku

 

 

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato 2023

Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie termin składania deklaracji w przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima upływa 7 kwietnia 2023 roku.

Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej szkoły, stronie OKE w Gdańsku, stronie CKE lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną i podpisaną deklarację przystąpienia do egzaminu prosimy składać we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły.

 

 

Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Egzaminu Zawodowego w sesji zima 2023

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE