16 maja 2022
Wyróżnienie dla Kasi
 
11 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” – XIV edycja.
 
W gronie wyróżnionych znalazła się praca uczennicy z Zespołu Szkół w Mogilnie, Katarzyny Kotlarek z kl. III b LOG. Kasia napisała pracę pt. „Ja kapelmistrz. Życie i kariera wojskowa płk. Stefana Ilnickiego”.
 
Ideą organizowanego już od czternastu lat konkursu jest upamiętnienie legendarnej profesor Elżbiety Zawackiej oraz rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionalną i krajową, a także wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i krzewienie postaw patriotycznych.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować, pod opieką nauczyciela, pracę pisemną na jeden z tematów:
• ,,O ludziach”,
• ,,O wydarzeniach”,
• ,,Album rodzinny”,
• ,,Oblicza codzienności”,
• „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
• „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”.
 
Kasia Kotlarek przygotowała pracę z kategorii „O ludziach” upamiętniającą postać kapelmistrza Stefana Ilnickiego. Uczennica korzystała również z rodzinnego archiwum.
 
Praca powstała pod opieką pani Renaty Lepszej.

 

Wyróżnienie dla Kasi

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE