SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Ubezpieczenie młodzieży

w roku szkolnym 2020/2021

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA UCZNIÓW KLAS I i II PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Wyróżnienie dla Mateusza

Wyróżnienie dla Mateusza

 

5 czerwca w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”. W gronie zaproszonych i nagrodzonych znalazł się uczeń z Zespołu Szkół w Mogilnie – Mateusz Dolata z klasy I Technikum Ekonomicznego.

 

Mateusz przygotował pracę pt. „Czas zwykłych ludzi – w niezwykłych czasach”, w której przedstawił losy swojej rodziny w czasie trwania wojny i okupacji. Opiekunem merytorycznym ucznia w tym konkursie była jego nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

 

 Organizatorzy podkreślali, jak ważne jest pielęgnowanie rodzinnej i regionalnej historii. Zadanie to spoczywa na młodym pokoleniu. Podczas gali zaprezentowano również dwie najlepsze prace, a całą uroczystość uświetniła recytacja wierszy i występ artystyczny duetu smyczkowego.

 

 Znacząca jest też ranga tego konkursu. Patronat nad nim sprawują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.

 

10 czerwca 2019