10 czerwca 2019

Wyróżnienie dla Mateusza

 

5 czerwca w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”. W gronie zaproszonych i nagrodzonych znalazł się uczeń z Zespołu Szkół w Mogilnie – Mateusz Dolata z klasy I Technikum Ekonomicznego.

 

Mateusz przygotował pracę pt. „Czas zwykłych ludzi – w niezwykłych czasach”, w której przedstawił losy swojej rodziny w czasie trwania wojny i okupacji. Opiekunem merytorycznym ucznia w tym konkursie była jego nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

 

 Organizatorzy podkreślali, jak ważne jest pielęgnowanie rodzinnej i regionalnej historii. Zadanie to spoczywa na młodym pokoleniu. Podczas gali zaprezentowano również dwie najlepsze prace, a całą uroczystość uświetniła recytacja wierszy i występ artystyczny duetu smyczkowego.

 

 Znacząca jest też ranga tego konkursu. Patronat nad nim sprawują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.

 

Wyróżnienie dla Mateusza

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE