21 marca 2018

Z lekturami za pan brat

 

20 marca br. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się interaktywny quiz „Z lekturami za pan brat” organizowany z myślą o uczniach klas drugich i trzecich gimnazjów. Wiodącym celem przedsięwzięcia było popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz  rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej wśród uczniów.

Konkurs sprawdzał znajomość treści i problematyki lektur szkolnych z zakresu gimnazjum, a  przy okazji pozwalał na utrwalenie znajomości tekstów literackich, które są wymagane także na egzaminie maturalnym zgodnie z zasadą kumulatywności wiedzy.

Ponadto zwracano uwagę na umiejętność czytania ze zrozumieniem i pracę zespołową. Technologie komunikacyjno-informacyjne z powodzeniem mogą być wykorzystywane do nauki przedmiotów humanistycznych, a quizy interaktywne to jedna z propozycji połączenia dobrej rozrywki z samodoskonaleniem.

Konkurs został uroczyście rozpoczęty przez dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie, pana Zbigniewa Grzechowskiego, który powitał przybyłych uczniów i ich opiekunów. Ze względu na duże zainteresowanie, quiz interaktywny odbywał się jednocześnie w dwóch pracowniach komputerowych. Uczniowie w dwu- lub trzyosobowych zespołach rozwiązywali na platformie internetowej test składający się z trzydziestu ośmiu pytań. Wszystkie pytania dotyczyły znajomości treści i problematyki lektur wyszczególnionych przez organizatorów konkursu w przesyłanym odpowiednio wcześniej do szkół regulaminie.

Po zakończonej rywalizacji goście zostali oprowadzeni po budynku szkoły przez uczniów klas pierwszych działających w Samorządzie Uczniowskim w Zespole Szkół w Mogilnie. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu oraz dyplomów i upominków uczestnikom konkursu.

Pierwsze miejsce zajęły Marietta Milas, Alicja Witkowska i Lucyna Szajda z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie. Na drugim miejscu uplasowały się Julia Furmańczyk, Wiktoria Marczak i Angelika Szatkowska z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie. O trzecie miejsce natomiast walczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Bielicach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie. Po dogrywce polegającej na rozwiązaniu interaktywnego quizu składającego się z dziesięciu pytań trzecie miejsce zdobyły Aleksandra Czerniak i Martyna Sobczak z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.

W konkursie ponadto brali udział: Mikołaj Gmur, Mateusz Powałowski i Oktawian Rojek ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie; Małgorzata Grobelna, Nikola Brzuszczak, Zuzanna Barańska, Jakub Walczak, Mateusz Szyfer, Martyna Kunicka, Wiktoria Przybysz i Seweryn Zieliński ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie; Agata Pawlak, Joanna Kotlińska, Jakub Chudyk, Aleksandra Myka, Kamila Pietrzak, Julia Szpulecka, Kinga Bednarz, Agnieszka Bubak, Klaudia Wachowska, Roksana Owsińska, Katarzyna Wielińska, Agata Manysiak, Julian Brejecki, Sebastian Słowiński, Norbert Leśniewski, Jagoda Jackowska, Patrycja Wikaryczak i Karolina Kociołł z Zespołu Szkół w Bielicach oraz Natalia Goździcka i Wiktoria Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom-opiekunom uczestników konkursu, którzy czuwali nad merytorycznym przygotowaniem młodzieży oraz zachęcali uczniów do bieżącej pracy z tekstami literackimi i poszerzania swojej wiedzy. Są to: pani Katarzyna Nowakowska, pani Agata Skonieczna, pani Beata Wenglewicz-Sierańska, pani Maria Konieczka, pani Justyna Maciejewska, pani Sylwia Kraska, pani Mariola Rutkowska i pan Jacek Łuczak. Konkurs nie mógłby odbyć się bez życzliwości i wsparcia Dyrekcji Zespołu Szkół w Mogilnie. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy nauczycieli języka polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie. Za jego organizację i przeprowadzenie odpowiadały pani Katarzyna Barczak i pani Kinga Gąska, a za obsługę techniczną w dniu konkursu – pan Marek Kwiatkowski.

 

 

Z lekturami za pan brat

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE